5 เรื่องเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ธนาคารมักไม่บอกลูกค้า

24 ตุลาคม 2017

ปัจจุบันสถาบันการเงิน หรือธนาคารมีการแข่งขันกันสูงในเรื่องของบัตรเครดิต เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยซึ่งเป็นรายได้ของธนาคาร แต่ละธนาคารจึงมีการเสนอบัตรเครดิตหลายประเภทให้กับลูกค้า หากลูกค้าถือบัตรเครดิตหลายประเภท และหลายธนาคารก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ เช่น ความเสี่ยงในเรื่องของค่าธรรมเนียม ความเสี่ยงในเรื่องของดอกเบี้ย และความเสี่ยงในเรื่องของการทำบัตรสูญหาย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในด้านใดก็มักก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ถือบัตรทั้งสิ้น

ดังนั้น หากใครต้องการสมัคร หรือถือบัตรเครดิต ควรมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรเครดิตที่ธนาคารมักไม่บอกลูกค้า เพื่อให้เราสามารถใช้บัตรเครดิตได้อย่างมีวินัย สบายใจ และไม่ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้นเรามาดู 5 เรื่องเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ธนาคารมักไม่บอกลูกค้า

  • ปัจจุบันบัตรเครดิตมีหลายประเภทเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เสนอเพื่อให้ตรงกับความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ดังนั้น เราไม่จำเป็นต้องสมัครหรือพกบัตรเครดิตหลายใบ ให้เลือกเฉพาะบัตรที่ตรงกับไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตของเราจริง ๆ เพื่อให้บัตรเครดิตทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น และไม่เป็นภาระให้กับเราในอนาคต
  • สถาบันการเงิน หรือธนาคารมักอนุมัติวงเงินในบัตรเครดิตให้กับลูกค้าประมาณ 2 – 5 เท่าของรายได้ โดยส่วนใหญ่จะให้ 3 เท่าขึ้นไปกับลูกค้าที่มีประวัติดี ซึ่งถือว่าเป็นดาบสองคมสำหรับลูกค้า ในด้านดีเหมาะสำหรับลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เงิน และสามารถนำเงินไปชำระหนี้ได้ทั้งก้อนโดยไม่เสียดอกเบี้ย ส่วนในด้านไม่ดีหากลูกค้าขาดวินัย หรือขาดสติในการใช้จ่ายเงิน วงเงินที่อนุมัติในบัตรเครดิตก็สามารถทำให้ลูกค้าเป็นหนี้ได้ และหากไม่สามารถชำระเงินได้ จะทำให้ลูกค้าติดกับดักทางการเงิน ต้องเสียดอกเบี้ยบัตรเครดิตเป็นจำนวนมาก และมีปัญหาทางการเงินในที่สุด ดังนั้น หากเราคิดว่าการมีวงเงินอนุมัติสูง ๆ ไม่เหมาะกับเรา เราสามารถแจ้งธนาคารเพื่อให้ลดวงเงินอนุมัติลงได้
  • ค่าธรรมเนียมรายปีไม่จำเป็นต้องเสีย เนื่องจากมีการแข่งขันสูง ธนาคารมักมีโปรโมชั่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับลูกค้ารายใหม่ หากเราเป็นลูกค้าเก่า เราสามารถโทรแจ้งเพื่อ wave ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตรายปีได้ แต่เราต้องโทรแจ้งธนาคารเมื่อถึงรอบวันที่ครบกำหนดที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี เจ้าหน้าที่จะทำการยกเลิกค่าธรรมเนียมให้กับลูกค้า
  • เรื่องของค่าธรรมเนียมรายปียังไม่จบ หากลูกค้าโทรแจ้งธนาคารเพื่อ wave ค่าธรรมเนียมรายปี แต่โทรไม่ทัน ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมไปแล้ว ธนาคารสามารถทำเงินคืนให้กับลูกค้าในรอบบิลถัดไปได้ ซึ่งลูกค้าบางคนอาจไม่รู้ และต้องเสียค่าธรรมเนียมไปอย่างน่าเสียดาย
  • สำหรับการชำระเงินคืนตามรอบบิล ลูกค้าสามารถชำระได้อย่างช้าที่สุดในวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้หลังจากนั้นอีก 3 วันทำการ ซึ่งยังเป็นระยะปลอดดอกเบี้ย นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเช็คจากธนาคารที่ถือบัตรว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และชำระเงินหลังจากนี้แต่ไม่เกินอีก 1 – 2 วันทำการ บางธนาคารยังสามารถทำเงินคืนค่าดอกเบี้ยที่คิดไป โดยคืนให้กับลูกค้าในรอบบิลถัดไป ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเหตุฉุกเฉิน และการพิจารณาของธนาคารเป็นราย ๆ ไป

บทความน่าสนใจอื่นๆ

ของแต่งบ้านสไตล์มินิมอล
แนะนำของตกแต่งบ้าน สไตล์มินิมอล ราคาไม่แพง

          การตกแต่งบ้าน สไตล์มินิมอล ที่กำลังเป็นที่นิย...

30 มกราคม 2022

Cryptocurrency สกุลเงินใหม่แห่งยุคดิจิทัล
Cryptocurrency สกุลเงินใหม่แห่งยุคดิจิทัล

ในปีพุทธศักราช 2561 ถือว่าเป็นปีของเศรษฐกิจดิจิทัลของกลุ่มประชาคมอาเซียน หรือเรี...

19 มิถุนายน 2018

FINLIFE เทคโนโลยีทางการเงินของคนในยุคปัจจุบัน
FINLIFE เทคโนโลยีทางการเงินของคนในยุคปัจจุบัน

FINLIFE หรือ Financial Lifestyle คือ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของคนยุคปัจจุ...

18 พฤษภาคม 2018