4 กลยุทธ์ที่ทำให้สมัครบัตรเครดิตผ่านฉลุย

31 ตุลาคม 2017

บัตรเครดิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินออกให้กับผู้สมัคร เพื่อให้ผู้ถือบัตรใช้รูดบัตรเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการโดยใช้เงินของธนาคารไปก่อน และหากผู้ถือบัตรชำระเงินคืนภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด และชำระเต็มจำนวน จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินที่ธนาคารออกให้ไปก่อน แต่เนื่องจากมีผู้ถือบัตรบางรายที่มีการชำระเงินไม่ตรงเวลา ชำระเงินล่าช้า ชำระเงินเพียงบางส่วน หรือชำระเฉพาะขั้นต่ำ ทำให้ธนาคารเกิดความเสี่ยงในการไม่ได้รับเงินคืน หรือได้รับคืนไม่ครบตามจำนวนที่รูดไป ธนาคารจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และเอกสารของผู้สมัครเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจ่ายชำระเงินคืนได้

ดังนั้น หากต้องการให้การสมัครบัตรเครดิตผ่านได้เร็วและได้ง่าย เรามาดู 4 กลยุทธ์ที่ทำให้สมัครบัตรเครดิตผ่านฉลุยตั้งแต่ครั้งแรกกัน

  1. ประวัติขาวสะอาด ควรขอข้อมูลเครดิตบูโรของเราจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มาตรวจเช็คดูก่อนว่าเราอยู่ในสถานะที่จะขอสมัครบัตรเครดิตและผ่านได้โดยง่ายหรือไม่ หากมีปัญหาเราจะได้ทำการแก้ไขก่อนให้เรียบร้อย หรือเราจะได้ทราบข้อมูลของเราก่อน ทำให้สามารถเตรียมตัว หรือเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อแจ้งต่อธนาคารที่เราต้องการสมัครบัตรว่าเราได้แก้ไขปัญหานั้นเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้แสดงในระบบข้อมูลเครดิตบูโรของเรา
  2. เอกสารชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง เอกสารเป็นข้อมูลที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินใช้ดูประกอบในการอนุมัติบัตรเครดิต ดังนั้น เอกสารต้องมีความชัดเจน ครบตามที่กำหนด และกรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมถึงลายเซ็นที่เซ็นในเอกสารทุกฉบับต้องเป็นลายเซ็นที่ถูกต้อง และเหมือนกัน รวมทั้งควรใช้ปากกาหมึกสีเดียวกันด้วยจะยิ่งดี และหลีกเลี่ยงการใช้ดินสอเซ็นลายเซ็นในเอกสาร
  3. มีเงินเยอะหรือมีรายได้ประจำมาก สถาบันการเงินจะพิจารณาการออกบัตรเครดิตจากรายได้ของผู้สมัครด้วย หากผู้สมัครมีรายได้มาก และมีรายได้เข้าบัญชีธนาคารเป็นประจำทุกเดือน การอนุมัติก็มีโอกาสสูง ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องไม่มีหนี้สินที่ต้องผ่อนชำระเกินกว่า 70 – 80% ของรายได้ มิเช่นนั้น ธนาคารจะมองว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นในการชำระเงินคืนล่าช้า หรือชำระเงินคืนไม่ครบนั่นเอง นอกจากนี้ หากมีบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารที่ต้องการสมัครบัตรเครดิต จะเป็นบัญชีเงินฝากประจำแบบ 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได้ ก็จะทำให้การสมัครบัตรผ่านฉลุยได้ง่ายขึ้น
  4. ติดต่อง่าย ควรให้ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ธนาคารติดต่อได้ง่าย และรู้ว่าเรามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากเรามีความตั้งใจและมีการเตรียมพร้อมที่ดีก่อนสมัครบัตรเครดิต การทำให้สมัครบัตรเครดิตผ่านฉลุยนั้นไม่ใช่เรื่องยาก

บทความน่าสนใจอื่นๆ

ของแต่งบ้านสไตล์มินิมอล
แนะนำของตกแต่งบ้าน สไตล์มินิมอล ราคาไม่แพง

          การตกแต่งบ้าน สไตล์มินิมอล ที่กำลังเป็นที่นิย...

30 มกราคม 2022

Cryptocurrency สกุลเงินใหม่แห่งยุคดิจิทัล
Cryptocurrency สกุลเงินใหม่แห่งยุคดิจิทัล

ในปีพุทธศักราช 2561 ถือว่าเป็นปีของเศรษฐกิจดิจิทัลของกลุ่มประชาคมอาเซียน หรือเรี...

19 มิถุนายน 2018

FINLIFE เทคโนโลยีทางการเงินของคนในยุคปัจจุบัน
FINLIFE เทคโนโลยีทางการเงินของคนในยุคปัจจุบัน

FINLIFE หรือ Financial Lifestyle คือ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของคนยุคปัจจุ...

18 พฤษภาคม 2018