Gen-Y กับการออมเงิน

17 พฤษภาคม 2018

Gen-Yกับการออมเงิน

ปัจจุบันทั้งในอเมริกา ยุโรปบางประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมนี เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ ออสเตรเลีย และในประเทศในเอเชีย คือ ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลด้านการกระตุ้นพฤติกรรม หรือ NUDGE UNITS เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินนโยบายสาธารณะโดยใช้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ในที่นี้ก็คือการผสมผสานระหว่างเศรษฐศาสตร์และจิตวิทยา มาช่วยกระตุ้นเพื่อให้เปลี่ยนพฤติกรรมโดยที่ยังเคารพเสรีภาพในการตัดสินใจของบุคคลอยู่ โดยที่ไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าต้องทำ

พฤติกรรมด้านการออมที่เห็นชัดและใช้กันมากก็คือ การตั้งค่าเริ่มต้นอัตโนมัติ (Default Option) โดยให้ตัดเงินเดือนไปออม หรือลงทุนทันทีเมื่อเงินเดือนออก แต่ถ้ารู้สึกว่าเงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ (Opt-Out) คนโดยมากมักจะไม่มาเปลี่ยนและโดยมากมักจะใช้จ่ายให้พอกับตัวเงินที่ได้รับ ซึ่งในเวลาผ่านไปเงินออมหรือเงินลงทุนที่ถูกตัดออกไปออมหรือลงทุนก็เพิ่มมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว


Gen-Y กับการออมเงินนั้น สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ ทำให้รู้สึกว่าเป้าหมายทางการเงินทำได้จริง โดยเริ่มจากหลักการที่เรียกว่า Mental Accounting ที่ว่าเมื่อตั้งใจจะใช้เงินสำหรับเรื่องใด ก็จะเคร่งครัดในการกันเงินนั้นเพื่อใช้ตามความที่ตั้งใจ หากได้ตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนแล้ว ก็จะส่งผลให้มีโอกาสออมได้สำเร็จมากขึ้น


และต่อมาเมื่อมีเป้าหมายในการออมชัดเจนแล้ว ก็ใช้หลักการ Pennies-a-Day โดยแบ่งเงินเป็นหน่วยย่อยๆและทะยอยออมทีละน้อย จนเมื่อเวลาผ่านไปก็จะสะสมเงินออมเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ทั้งนี้ Gen-Y ก็ต้องพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้มีแนวโน้มใช้ชีวิตแบบ Yolo หรือ You Only Live Once ที่ใช้ชีวิตไปตามกระแสวัตถุนิยมจนใช้จ่ายเกินตัว โดยไม่คิดออมเงินให้มาสนใจเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเงินเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง

กองบรรณาธิการ : Money Kudasai

บทความน่าสนใจอื่นๆ

ของแต่งบ้านสไตล์มินิมอล
แนะนำของตกแต่งบ้าน สไตล์มินิมอล ราคาไม่แพง

          การตกแต่งบ้าน สไตล์มินิมอล ที่กำลังเป็นที่นิย...

30 มกราคม 2022

Cryptocurrency สกุลเงินใหม่แห่งยุคดิจิทัล
Cryptocurrency สกุลเงินใหม่แห่งยุคดิจิทัล

ในปีพุทธศักราช 2561 ถือว่าเป็นปีของเศรษฐกิจดิจิทัลของกลุ่มประชาคมอาเซียน หรือเรี...

19 มิถุนายน 2018

FINLIFE เทคโนโลยีทางการเงินของคนในยุคปัจจุบัน
FINLIFE เทคโนโลยีทางการเงินของคนในยุคปัจจุบัน

FINLIFE หรือ Financial Lifestyle คือ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของคนยุคปัจจุ...

18 พฤษภาคม 2018