ขอสินเชื่อส่วนบุคคล ต้องดูอะไรบ้าง

25 ตุลาคม 2017

การขอสินเชื่อส่วนบุคคลหรือเงินก้อนสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปนั้น หลาย ๆ ธนาคารมักจะมีหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการสมัครที่คล้าย ๆ กัน บางคนคิดว่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลให้ได้รับการอนุมัตินั้นเป็นไปได้ยากมาก ซึ่งหลาย ๆ คนมักจะไม่ผ่านการอนุมัติ การขอสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นนอกจากเอกสารข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากแล้ว ยังต้องเตรียมข้อมูลที่จำเป็น ดังนี้

  1. รายได้ของผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคล ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วการยื่นข้อมูลรายได้โดยทั่วไปมักจะนิยมใช้สลิปเงินเดือนเพื่อเป็นการยืนยันสถานะทางการเงินรวมถึงความมั่นคงของบริษัทที่เราทำงานอีกด้วย
  2. ภาระหนี้สินสูงเกินหรือยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ การปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลในแต่ละครั้ง ทางสถาบันการเงิน จะต้องตรวจสอบ หนี้สินของผู้ลูกค้าว่ามีมากเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้ผ่อนรถ หรือหนี้อื่น ๆ ที่สถาบันการเงินตรวจสอบพบ ถ้าหากตรวจพบว่ามีภาระหนี้สินที่สูงอยู่แล้ว และหากสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลตามที่ลูกค้าร้องขอ ก็จะเป็นการเพิ่มภาระหนี้สินเข้าไปอีก อีกทั้งยังก่อผลเสียทำให้ไม่สามารถชำระค่างวดให้กับทางสถาบันการเงินได้อีกด้วย  แต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดก็จะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อต่อไปตามลำดับ
  3. ชำระค่างวดบัตรต่าง ๆ ตามกำหนดหรือไม่ ส่วนใหญ่การที่สถาบันการเงินจะอนุมัติปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลในแต่ละครั้ง จะต้องดูว่าลูกค้ามีวินัยในการชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่  หรือมีการชำระล่าช้าเกินกว่าที่กำหนด ซึ่งในส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะชำระค่างวดครบตามจำนวน แต่หากมีการชำระค่างวดล่าช้าก็เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่แนบมานั้นไม่ถูกต้องถูกต้องหรือข้อมูลไม่ตรงกัน  ตามที่สถาบันการเงินได้ตรวจสอบ ก็จะทำให้การขอสินเชื่อส่วนบุคคลในครั้งต่อไปอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติ
  4. ดูฐานข้อมูลจากเครดิตบูโร ส่วนนี้ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุด เพราะก่อนที่ลูกค้าจะทำการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น จะต้องตรวจสอบข้อมูลเครดิตให้ดีเสียก่อนว่า ลูกค้าเคยมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการชำระเงินกับทางสถาบันการเงินหรือไม่ หรือมีความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้น ทำให้ต้องถูกปิดบัญชีหรือถูกระงับบัญชีรวมถึงธุรกรรมต่าง ๆ ทางการเงิน และหากตรวจสอบพบว่าได้เคลียร์หนี้สินทุกอย่างแล้ว ก็สามารถขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลใหม่ได้ แต่ทางที่ดีเพื่อให้การอนุมัติได้ผล ควรชำระเงินให้ตรงเวลาจะดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้สมัครในครั้งต่อไป

จะเห็นได้ว่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด นอกจากเอกสารข้อมูลที่จะต้องเตรียมให้พร้อมแล้ว คุณสมบัติข้างต้นมีครบตามนโยบายที่สถาบันการเงินกำหนด รับรองว่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลของคุณผ่านฉลุยแน่นอน

บทความน่าสนใจอื่นๆ

ของแต่งบ้านสไตล์มินิมอล
แนะนำของตกแต่งบ้าน สไตล์มินิมอล ราคาไม่แพง

          การตกแต่งบ้าน สไตล์มินิมอล ที่กำลังเป็นที่นิย...

30 มกราคม 2022

Cryptocurrency สกุลเงินใหม่แห่งยุคดิจิทัล
Cryptocurrency สกุลเงินใหม่แห่งยุคดิจิทัล

ในปีพุทธศักราช 2561 ถือว่าเป็นปีของเศรษฐกิจดิจิทัลของกลุ่มประชาคมอาเซียน หรือเรี...

19 มิถุนายน 2018

FINLIFE เทคโนโลยีทางการเงินของคนในยุคปัจจุบัน
FINLIFE เทคโนโลยีทางการเงินของคนในยุคปัจจุบัน

FINLIFE หรือ Financial Lifestyle คือ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของคนยุคปัจจุ...

18 พฤษภาคม 2018