บัตรกดเงินสด เกียรตินาคินภัทร
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (Kiatnakin Phatra)

KKP Cash Card (บัตรกดเงินสด)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (Kiatnakin Phatra)
เลือกแบบที่เป็นคุณ บัตรเดียวเอาอยู่
รายได้ต่อเดือน

10,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

5.99 %

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

โปรโมชั่น NEW!

 • เงื่อนไขและสิทธิพิเศษ
  สำหรับลูกค้าใหม่ ของผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสด KKP Cash Card ที่ได้รับการอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

  เลือกรับโปรโมชั่น
  เลือกรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5.99 % ต่อปี (3 รอบบัญชีแรก) สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีจากวงเงินบัตรกดเงินสดเต็มวงเงิน ภายในวันที่ได้รับอนุมัติ โดยลูกค้าสามารถเลือกรับบริการได้พร้อมใบสมัคร KKP Cash Card
  เลือกรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99 % ต่อปี (6 รอบบัญชีแรก) สำหรับลูกค้าที่ใด้รับการอนุมัติตามระยะเวลาที่กำหนด

จุดเด่นของบัตร

ฟรีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
สมัครง่ายไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ย
หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท
รับส่วนลดร้านค้าที่มีเครื่องหมาย UnionPay

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
3 เท่าของรายได้ (ไม่เกิน 250,000 บาท)
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
25%
การผ่อนชำระ
ผ่อนชำระขั้นต่ำ
5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
 • มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 • รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้
  (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน
  นับจากปัจจุบัน
ตัวช่วยค้นหา
 • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่