บัตรกดเงินสด เคทีซี พราวด์
บัตรกรุงไทย (KTC)

KTC PROUD (บัตรกดเงินสด)

บัตรกรุงไทย (KTC)
บัตรเดียวพร้อมใช้ทุกโอกาส ครบทุกความต้องการ
รายได้ต่อเดือน

12,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

ไม่เกิน 28%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

โปรโมชั่น NEW!

 • บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD บัตรเดียว 2 การใช้งาน

จุดเด่นของบัตร

บัตรกดเงินสด เคทีซี พราวด์ บัตรพร้อมใช้ทุกโอกาส ครบทุกความต้องการ กับสินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วน รับเงินโอนเข้าบัญชีทันใจ เบิกถอนได้ทุกที่ทุกเวลา
สะดวก เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ทำการเบิกถอนเงินสดได้เต็มวงเงินที่ ATM ทุกธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเบิกถอนเงินสดออนไลน์ ผ่านบริการออนไลน์ (www.ktc.co.th/onlineservice) เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
อนุมัติรับเงินทันใจ รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ ในการรับเงินโอน และได้รับการอนุมัติภายใน 16.00 น.
คว้าทุกความต้องการได้ทันที ด้วยบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ 0% หรือแบ่งชำระได้นานสูงสุด 24 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
ชำระค่างวด วงเงินเข้าทันที เมื่อชำระที่ ธนาคารกรุงไทย หรือที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven วงเงินจะคืนกลับ และสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันที

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
ค่าติดตามทวงถามหนี้
100 บาท/งวดการค้างชำระ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การผ่อนชำระ
ผ่อนชำระขั้นต่ำ
3% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 300 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย 12,000 บาทขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือ สถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)
ตัวช่วยค้นหา
 • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่