Citi Royal Orchid Plus Select
ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

Citi Royal Orchid Plus Select (บัตรเครดิต)

ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรเดียวจบ ครบทุกเรื่องการเดินทาง
รายได้ต่อเดือน

30,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี มีเงื่อนไข

อายุคะแนนสะสม

ไม่มีวันหมดอายุ

โปรโมชั่น NEW!

 • รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ* เหนือกว่าด้วยเอกสิทธิ์พิเศษเมื่อสมัคร
 • ต่อที่ 1 รับกระเป๋า Silver Signature Trolley Bag 20” มูลค่า 5,990 บาท* เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน หลังบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ (สำหรับผู้สมัครบัตรหลักและเฉพาะผู้สมัครบัตร/บัญชีฯ ใหม่เท่านั้น)
 • ต่อที่ 2 รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5,000 คะแนน (แลกได้ 5,000 ไมล์)* เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 20,000 บาท ภายใน 30 วันหลังบัตรอนุมัติ และสมัครใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก (สำหรับการสมัครบัตรหลักและเฉพาะผู้สมัครบัตร/บัญชีฯใหม่เท่านั้น)
 • ต่อที่ 3 รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส 5,000 ไมล์ เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทยระหว่างประเทศเพื่อเดินทางภายใน 12 เดือนหลังจากบัตรได้รับอนุมัติ
 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด

จุดเด่นของบัตร

บัตรเครดิตสะสมไมล์ที่มีโปรแกรมการสะสมไมล์ที่ให้คะแนนรวดเร็วทันใจ ให้คุณสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นตั๋วเครื่องบินกับการบินไทย เพื่อการเดินทางที่ง่ายยิ่งขึ้น ยิ่งใช้ ยิ่งได้ไมล์สะสม
ทุกการใช้จ่าย 20 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน เพื่อแลกรับ 1 ไมล์สะสม
บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงราย และหาดใหญ่ 2 ครั้ง/ ปีปฏิทิน เมื่อเดินทางกับการบินไทยหรือไทยสมายล์ เส้นทางต่างประเทศหรือในประเทศ
บริการรถลีมูซีนจากบ้านถึงสนามบิน หรือสนามบินถึงบ้าน เมื่อซื้อบัตรโดยสารไป-กลับ เส้นทางระหว่างประเทศ ผ่านบริษัท Flying Orange โทร. 0-2308-2699
บริการเลขาส่วนตัวและช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการนี้ ถูกนำเสนอโดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ปให้ใช้เครื่องหมายทางการค้าเป็นการชั่วคราว โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการ

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ดอกเบี้ย
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
45 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ
16% ต่อปี
ระบบคะแนนสะสม
คะแนนสะสม
มี
อายุคะแนนสะสม
ไม่มีวันหมดอายุ
บริการเบิกเงินฉุกเฉิน
วงเงิน
100% ของวงเงินอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนต่อครั้ง
3%
อัตราดอกเบี้ย
16% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
บัตรหลัก
ฟรี
บัตรเสริม
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรหลัก
ปีแรกฟรี ปีถัดไป 4,280 บาท (ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 300,000 บาท / ปี)
บัตรเสริม
ปีแรกฟรี ปีถัดไป 2,140 บาท (ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 300,000 บาท / ปี)
อื่นๆ
สมัครบัตรเสริมได้
สูงสุด 4 ใบ
สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
25,000,000 บาท
วงเงินชดเชยกรณีเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า
สูงสุด 20,000 บาท
วงเงินชดเชยกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย
สูงสุด 50,000 บาท
ความคุ้มครองการซื้อให้กับสินค้า
สูงสุด 400,000 บาทต่อครั้ง หรือ 120,000 บาทต่อชิ้น

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรหลัก)
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สำหรับคนไทย ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 30,000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับชาวต่างชาติ ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 80,000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับพนักงานบริษัท อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรเสริม)
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 - 80 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
ตัวช่วยค้นหา
 • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่