UOB Lady's Platinum
ธนาคารยูโอบี (UOB)

UOB Lady’s Platinum (บัตรเครดิต)

ธนาคารยูโอบี (UOB)
ตอบครบทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงในบัตรเดียว
รายได้ต่อเดือน

15,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี มีเงื่อนไข

อายุคะแนนสะสม

2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)

จุดเด่นของบัตร

UOB Lady's Platinum เพราะเราเข้าใจผู้หญิงยิ่งกว่าใคร The Men don't get it บัตรเครดิตสำหรับผู้หญิง แบ่งชำระ 0% 6 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายในหมวดแฟชั่น* เครดิตเงินคืน 15% ทุกวัน ณ ร้านค้า และห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ
ช้อปสบายๆ กับ UOB Luxe Pay ให้คุณแบ่งชำระ 0% 6 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายในหมวดแฟชั่นในการซื้อกระเป๋า หรือ รองเท้า ตั้งแต่ 10,000 – 200,000 บาท ทั้งในและต่างประเทศ/เซลส์สลิป
รับเครดิตงินคืน 15% ทุกวัน ณ ร้านค้า และห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ เพียงแลกคะแนนเท่ายอดซื้อ
รับเครดิตเงินคืน 50% สำหรับยอดใช้จ่ายในการทำ และ/หรือ ทำผมในหมวด Personal Care ทุกวันศุกร์ เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนเรื่องรถยนต์ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ให้คุณผู้หญิงอุ่นใจทุกที่ ทุกเวลาด้วยบริการที่ทันใจ
ใช้คะแนนสะสม 1 คะแนน แลกรับของกำนัลพิเศษ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป /ไตรมาส

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ดอกเบี้ย
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
55 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ
18% ต่อปี
ระบบคะแนนสะสม
โปรแกรมคะแนนสะสม
มี
อายุคะแนนสะสม
2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
คะแนนสะสมปกติ
25 บาท = 1 คะแนน
คะแนนสะสมพิเศษ
10 บาท = 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายในหมวดแฟชั่น ที่ร้านค้า ร้านค้าออนไลน์ หรือห้างสรรพสินค้าทั่วโลก
บริการเบิกเงินฉุกเฉิน
วงเงิน
60% ของวงเงินอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนต่อครั้ง
3%
อัตราดอกเบี้ย
18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
บัตรหลัก
ฟรี
บัตรเสริม
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรหลัก
3,000 บาท (ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาท / ปี)
บัตรเสริม
ฟรี
อื่นๆ
สมัครบัตรเสริมได้
สูงสุด 4 ใบ
สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
10,000,000 บาท

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรหลัก)
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 60 ปี
 • ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ต่อเดือน
 • สำหรับพนักงานบริษัท ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรเสริม)
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 - 65 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง/สำเนา หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตรบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ)
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
ตัวช่วยค้นหา
 • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่