UOB Preferred Platinum
ธนาคารยูโอบี (UOB)

UOB Preferred Platinum (บัตรเครดิต)

ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัตรเครดิตที่ให้คุณมากกว่า...ทุกวัน
รายได้ต่อเดือน

15,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี มีเงื่อนไข

อายุคะแนนสะสม

2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)

จุดเด่นของบัตร

UOB Preferred Platinum สัมผัสประสบการณ์ระดับ 5 ดาวได้ทุกวัน ทุกการใช้จ่าย 10 บาท รับ 1 คะแนนสะสม เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดที่กำหนด รับเครดิตเงินคืน 6% ณ ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไปก็สมัครได้
รับคะแนนสะสม UOB Rewards Plus 1 คะแนน สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 20 บาท
ทุกการใช้จ่าย 10 บาท รับ 1 คะแนนสะสม เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตและสถานบริการน้ำมัน ทั้งในและต่างประเทศ
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6% เมื่อเติมน้ำมันทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป ณ ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ทั่วประเทศ
รับสิทธิ์ ซื้อ 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ SF ทุกสาขา
บริการ UOB Roadside Service ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. ทั่วประเทศ
สะดวกสบายด้วยบริการเลขาส่วนตัว UOB Assistance Service ตลอด 24 ชม.
UOB i-Plan 0% ผ่อนชำระโดยไม่เสียดอกเบี้ยกับร้านค้าที่ร่วมรายการ นานสูงสุด 10 เดือน

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ดอกเบี้ย
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
55 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ
18% ต่อปี
ระบบคะแนนสะสม
โปรแกรมคะแนนสะสม
มี
อายุคะแนนสะสม
2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
คะแนนสะสมปกติ
20 บาท = 1 คะแนน
คะแนนสะสมพิเศษ
10 บาท = 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตและสถานบริการน้ำมัน ทั้งในและต่างประเทศ
บริการเบิกเงินฉุกเฉิน
วงเงิน
60% ของวงเงินอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนต่อครั้ง
3%
อัตราดอกเบี้ย
18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
บัตรหลัก
ฟรี
บัตรเสริม
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรหลัก
3,000 บาท (ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาท / ปี)
บัตรเสริม
ฟรี
อื่นๆ
สมัครบัตรเสริมได้
สูงสุด 4 ใบ
สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
10,000,000 บาท
วงเงินชดเชยการพลาดการต่อเที่ยวบิน
สูงสุด 40,000 บาท
วงเงินชดเชยกรณีเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า
สูงสุด 40,000 บาท
วงเงินชดเชยกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย
สูงสุด 40,000 บาท

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรหลัก)
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 60 ปี
 • ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ต่อเดือน
 • สำหรับพนักงานบริษัท ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรเสริม)
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 - 65 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง/สำเนา หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตรบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ)
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
ตัวช่วยค้นหา
 • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่