UOB YOLO Platinum
ธนาคารยูโอบี (UOB)

UOB YOLO Platinum (บัตรเครดิต)

ธนาคารยูโอบี (UOB)
ชีวิตแบบไหน ก็เต็มที่ได้ทุกวัน
รายได้ต่อเดือน

15,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี มีเงื่อนไข

อายุคะแนนสะสม

ไม่เข้าร่วมโปรแกรมคะแนนสะสม

โปรโมชั่น NEW!

 • รับ กระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 3,950 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 5,000 บาทเป็นต้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรฯ พร้อมให้ email address เมื่อสมัครบัตรฯ

จุดเด่นของบัตร

UOB YOLO Platinum ชีวิตแบบไหน ก็เต็มที่ได้ทุกวัน Because You Only Live Once บัตรเครดิตเอาใจวัยรุ่น ที่ให้คุณรับเงินคืนสูงสุด 5% ที่ BTS / MRT / 7-ELEVEN / Watsons / Boots เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไปก็สมัครได้
รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อซื้อ เติมเงิน หรือเติมเที่ยวบัตรโดยสาร ที่ BTS / MRT
รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ 7-ELEVEN ที่รับบัตร Visa
รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ ร้าน Watsons / Boots
รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน ในหมวดท่องเที่ยวและออนไลน์
รับสิทธิ์ ซื้อ 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ SF ทุกสาขา
รับส่วนลด 10% ตั้งแต่บาทแรก เมื่อช้อปออนไลน์
รับเครดิตเงินคืน 50% เมื่อทานอาหารที่ร้าน AINU และร้าน Bottoms up ทุกวันศุกร์

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ดอกเบี้ย
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
55 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ
18% ต่อปี
ระบบคะแนนสะสม
โปรแกรมคะแนนสะสม
ไม่เข้าร่วมโปรแกรมคะแนนสะสม
อายุคะแนนสะสม
ไม่เข้าร่วมโปรแกรมคะแนนสะสม
บริการเบิกเงินฉุกเฉิน
วงเงิน
60% ของวงเงินอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนต่อครั้ง
3%
อัตราดอกเบี้ย
18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
บัตรหลัก
ฟรี
บัตรเสริม
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรหลัก
2,000 บาท (ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาท / ปี)
บัตรเสริม
ฟรี
อื่นๆ
สมัครบัตรเสริมได้
สูงสุด 4 ใบ
สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
10,000,000 บาท

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรหลัก)
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 60 ปี
 • ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ต่อเดือน
 • สำหรับพนักงานบริษัท ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรเสริม)
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 - 65 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง/สำเนา หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตรบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ)
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
ตัวช่วยค้นหา
 • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่