ธนบัตรแรกนาขวัญ ธนบัตรในปีพุทธศักราช 2468
ธนบัตรแรกนาขวัญ ธนบัตรในปีพุทธศักราช 2468

เมื่อแรกมีใช้เงินกระดาษที่ใช้ครั้งแรกในประเทศไทยอยู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล...

13 พฤษภาคม 2018