สินเชื่อบุคคลซิตี้
ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

Citi Personal Loan (สินเชื่อ)

ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
สินเชื่อบุคคลซิตี้ “โอกาสเปิดให้คุณได้ทุกวัน”
รายได้ต่อเดือน

20,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

สูงสุด 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

โปรโมชั่น NEW!

 • ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%* ต่อปี วันนี้ - 31 มี.ค. 66!! รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่าสูงสุด 5,000 บาท*

จุดเด่นของสินเชื่อนี้

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน*
วงเงินอนุมัติสูงสุด 2,000,000 บาท
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
สามารถรวมหนี้หลายก้อนไว้ในที่เดียว
นับจากวันที่ 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป หากมีการใช้ชื่อ บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บน website หรือสื่อ social media รบกวนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
สูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
2,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ได้รับเงินโอนจากธนาคาร
ค่าติดตามทวงถามหนี้
100 บาท / รอบบัญชี
การผ่อนชำระ
ผ่อนชำระขั้นต่ำ
คำนวณตามจำนวนระยะเวลาที่ท่านเลือก สูงสุด 60 เดือน
จำนวนงวดการชำระคืนต่ำสุด
12 เดือน
ผ่อนชำระขั้นต่ำ
60 เดือน

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี)
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับพนักงานบริษัท อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
ตัวช่วยค้นหา
 • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่