สินเชื่อบุคคลซิตี้
ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

Citi Personal Loan (สินเชื่อ)

ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
สินเชื่อบุคคลซิตี้ “โอกาสเปิดให้คุณได้ทุกวัน”
รายได้ต่อเดือน

20,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

18-28%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

โปรโมชั่น NEW!

 • รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง 26 นิ้ว Black Supreme มูลค่า 9,000 บาท* เมื่อสมัครโปรแกรมอิสระอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 7.99% และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป
 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ! ลดสูงสุด 3% สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน เท่านั้น* หรือ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และเข้าร่วมโปรแกรมสุดคุ้ม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น

จุดเด่นของสินเชื่อนี้

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด 2,000,000 บาท
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
เพิ่มสภาพคล่อง
เลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน
บริการโอนยอดค้างชำระบัตรเครดิตอื่นๆ ด้วยสินเชื่อจากซิตี้

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
2,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ได้รับเงินโอนจากธนาคาร
ค่าติดตามทวงถามหนี้
250 บาท / ครั้ง
การผ่อนชำระ
ผ่อนชำระขั้นต่ำ
คำนวณตามจำนวนระยะเวลาที่ท่านเลือก สูงสุด 60 เดือน

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี)
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับพนักงานบริษัท อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
ตัวช่วยค้นหา
 • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่