สินเชื่อรถยนต์ แคชจอย
เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (Jaymart Insurance Broker)

Kashjoy Auto Loan by Jaymart (สินเชื่อ)

เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (Jaymart Insurance Broker)
อยากมีเงินก้อน รถคุณช่วยได้ ไม่ต้องโอนเล่ม
รายได้ต่อเดือน

- บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

ไม่เกิน 24%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

โปรโมชั่น NEW!

 • ผ่อนสบาย 0% ดอกเบี้ย นาน 3 รอบบิลแรก*

จุดเด่นของสินเชื่อนี้

สินเชื่อสำหรับคนมีรถยนต์ รถกระบะ รถตู้ หรือรถบรรทุก ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน หรือเพื่อเสริมสภาพคล่องต่าง ๆ
เพียงคุณมีเล่มทะเบียนรถที่ปลอดภาระหนี้ หรือแม้แต่รถที่ยังผ่อนชำระอยู่ ก็สามารถมีเงินใช้ รถก็ยังมีขับ อนุมัติง่าย รวดเร็ว ได้รับเงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม
ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
รถเก่าตั้งแต่ปี 2000 ยังใช้บริการรถแลกเงินได้
ไม่ต้องทำประกันรถยนต์เพิ่ม *เงื่อนไขขึ้นอยู่กับบริษัทกำหนด

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติ
ตามที่สถาบันการเงินกำหนด
ค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี
ค่าอากรแสตมป์
1 บาททุก ๆ เงินกู้ 2,000 บาท
ค่าติดตามทวงถามหนี้
500 บาท / งวด
การผ่อนชำระ
จำนวนงวดการชำระคืนสูงสุด
60 งวด

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุ 20-65 ปี (รวมระยะเวลาสิ้นสุดการผ่อน)
 • มีสถานะเป็นเจ้าของรถ
 • สัญชาติไทย
 • รถเก๋ง กระบะ รถตู้ SUV ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นไป
 • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถไม่ต่ำกว่า 30 วัน (ยกเว้นกรณีโอนเล่มจากสถาบันการเงิน)

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาเอกสารแสดงรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
ตัวช่วยค้นหา
 • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่