สินเชื่อมือถือแคชจอย
เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (Jaymart Insurance Broker)

Kashjoy Mobile Loan by Jaymart (สินเชื่อ)

เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (Jaymart Insurance Broker)
สินเชื่อมือถือ ผ่อนง่าย ได้ทุกอย่าง
รายได้ต่อเดือน

8,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

ตามที่สถาบันการเงินกำหนด

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

จุดเด่นของสินเชื่อนี้

ผ่อนง่าย ได้ทุกอย่าง จ่าย 5% ของราคาสินค้า รับเครื่องได้เลย
ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้ รายได้เริ่มต้น 8,000 บาท
ยื่นสินเชื่อออนไลน์ รู้ผลอนุมัติไว

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติ
ตามที่สถาบันการเงินกำหนด
การผ่อนชำระ
ผ่อนชำระขั้นต่ำ
ตามที่สถาบันการเงินกำหนด

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • สัญชาติไทย อายุ 20-55 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
  • รายได้ต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป มีอายุงาน 6 เดือน ขึ้นไป และรับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร
  • มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารแสดงรายได้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ใช้ Statement ที่เงินเดือนเข้าเท่านั้น)
ตัวช่วยค้นหา
  • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่