สินเชื่อเงินสด แคชจอย (Kashjoy Personal Loan)
เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (Jaymart Insurance Broker)

Kashjoy Personal Loan by Jaymart (สินเชื่อ)

เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (Jaymart Insurance Broker)
สินเชื่อเงินสด แคชจอย สมัครง่าย เอกสารน้อย อนุมัติไว
รายได้ต่อเดือน

15,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

เริ่มต้น 18%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

โปรโมชั่น NEW!

 • ผ่อนสบาย 0% ดอกเบี้ย นาน 3 รอบบิลแรก*

จุดเด่นของสินเชื่อนี้

สินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินสดไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
สามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายงวดๆ ละเท่าๆ กัน ได้สูงสุดถึง 60 เดือน
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือ 500,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เริ่มต้น 18% ต่อปี
ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน
ชำระค่างวดผ่าน Application สะดวก ง่าย รวดเร็ว

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือ 500,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าอากรแสตมป์
1 บาททุก ๆ เงินกู้ 2,000 บาท
ค่าติดตามทวงถามหนี้
100 บาท / งวด
การผ่อนชำระ
จำนวนงวดการชำระคืนสูงสุด
60 เดือน

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20-55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
 • รายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 6 เดือน ขึ้นไป
 • มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา)
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก / รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
ตัวช่วยค้นหา
 • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่