สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคินภัทร
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (Kiatnakin Phatra)

KKP Personal Loan (สินเชื่อ)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (Kiatnakin Phatra)
สินเชื่อส่วนบุคคล ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง
รายได้ต่อเดือน

20,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

สูงสุดไม่เกิน 28%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

จุดเด่นของสินเชื่อนี้

สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท
รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)
ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท
ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การผ่อนชำระ
จำนวนงวดการชำระคืนสูงสุด
12- 60 เดือน

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
  • มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  • ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน (ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้)
  • สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
ตัวช่วยค้นหา
  • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่