สินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (TMB Thanachart)

TTB Cash 2 Go (สินเชื่อ)

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (TMB Thanachart)
เงินก้อนอนุมัติไว..ใช้จ่ายเรื่องจำเป็น
รายได้ต่อเดือน

15,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

สูงสุด 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

จุดเด่นของสินเชื่อนี้

เงินก้อนดอกเบี้ยต่ำ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็น และตอบโจทย์ทุกเรื่องสำคัญในชีวิต
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท
ผ่อนสบายเลือกได้นานสูงสุด 60 เดือน
สินเชื่อบุคคล แคชทูโก - เหมาะกับคนที่ต้องการเงินก้อน ไว้จัดการกับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน สมัครง่าย อนุมัติไว ไม่ยุ่งยาก พิเศษ! ลดดอกเบี้ย 3% ต่อปี
สินเชื่อบุคคล แคชทูโก เคลียร์หนี้ - ใครที่กำลังแบกภาระดอกเบี้ยหนัก ลองรวบหนี้เป็นก้อนเดียว เปลี่ยนดอกเบี้ยสูงให้ต่ำลง เพราะได้ส่วนลดดอกเบี้ย 3% เพิ่มโอกาสได้รับอนุมัติ เพราะไม่คิดภาระหนี้ที่ต้องการจะรวบ
สินเชื่อบุคคล แคชทูแคร์ - เอาใจคนอยากผ่อนสั้น รับมือค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าเทอมลูก ก็จัดการได้ คิดดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 12% 12 เดือนแรก
สินเชื่อบุคคล แคชฟอร์กู๊ด - สิทธิพิเศษสำหรับผู้รับเงินเดือนผ่านบัญชี ทีทีบี ด้วยข้อเสนอสินเชื่อบุคคล อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ เริ่มต้นเพียง 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติ
วงเงินอนุมัติ ระหว่าง 15,000 – 1,500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กรณีลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่ตรวจสอบจำนวนสถาบันผู้ให้บริการ มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
วงเงินอนุมัติสูงสุด
1,500,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุด 25% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ได้รับเงินโอนจากธนาคาร
การผ่อนชำระ
ผ่อนชำระขั้นต่ำ
คำนวณตามจำนวนระยะเวลาที่ท่านเลือก สูงสุด 60 เดือน

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • สำหรับพนักงานบริษัท ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 59 ปี รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป และอายุงานของที่ปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  • สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้สมัครต้องมีอายุ 30 - 59 ปี ประมาณการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  • สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน)
  • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)
สำหรับเจ้าของกิจการ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่ 1.กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 2.กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 3.กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
  • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี
ตัวช่วยค้นหา
  • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่